Tietosuojaseloste ( Privacy policy )

Submitted By: Lexa Date: Su 06.05.2018 09:00:55 Views: 5540
Summary: Kuvaus sivuston tietojenkäsittelystä, ja tiedon suojaamisesta.

Yhteyskanava kaikissa foorumin tietokantaa ja siihen sisältyvää henkilörekisteriä koskevissa asioissa:

Yhteydenottolomake osoitteessa https://www.apachefoorumi.net/index.php?action=form

Rekisterin nimi:

Apachefoorumi, Simple Machines Forum MySQL tietokanta

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja sisältö:

Apachefoorumi kerää oma-aloitteisesti käyttäjistään ainoastaan palvelun sujuvan toimittamisen ja teknisen ylläpidon kannalta välttämättömiä tietoja.
Apachefoorumi ei pääsääntöisesti käsittele, kerää eikä tallenna mitään sivustojen toiminnan, ja ylläpidon laillisten velvollisuuksien kannalta tarpeetonta tietoa käyttäjistään.
Apachefoorumin käyttäjillä on mahdollisuus halutessaan täydentää käyttäjätietojaan joiltain osin myös ylittämään edellä mainitut rajoitteet - näin tietokantaan lisättyjä vapaaehtoisia tietoja säilytetään ja käsitellään samoin kuin muita käyttäjätietoja.

Jokaisesta rekisteröityneestä käyttäjästä tallenetaan tietokantaan vähintään seuraavat tiedot:

Käyttäjänimi
 - julkinen tunnistetieto joka voi olla anonyymi nimimerkki.

Sähköpostiosoite
- yhteystieto jota ei julkaista palvelun osana tai sen ulkopuolella muuhun kuin palvelun ylläpidon kannalta välttämättömään kommunikointiin käyttäjän kanssa.
- osana itse palvelun toimittamista, sivusto voi kuitenkin lähettää sähköpostia käyttäjän ilmoittamaan osoitteeseen.
- kerättyjä yhteystietoja ei myydä tai luovuteta eteenpäin.

IP -osoite ja hostname
- Turvallisuussyistä sivusto pitää kirjaa kaikista käyttäjätunnuksella käytetyistä IP-osoitteista ja isäntänimistä.
- Lisäksi jokaiseen sivustolla julkaistuun viestiin liitetään tieto käytetystä IP-osoitteesta.
- Nämä tiedot on sivuston ylläpidon nähtävillä, ainoastaan palvelun turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Viimeisimmän sisäänkirjautumisen ajankohta
- sivuston keskeisin tarkoitus on kommunikaatio, tämän mahdollistamiseksi sivusto pitää kirjaa käyttäjien paikallaolosta.

Käyttäjäkohtaiset tilastot
- Käyttäjätunnuksella kirjoitettujen viestien määrä, aloitettujen keskusteluketjujen määrä, kirjautuneena vietetty aika.
- Tilastoja julkaistaan osana palvelua käyttäjille, ja käytetään palvelun käyttöasteen seuraamiseksi ja toimivuuden parantamiseksi.

Palvelun teknisen toteutuksen kannalta välttämättömät muut tiedot:
- Sivusto pitää laajasti kirjaa käyttäjän toimista sivustolla, jotta sivuston tarjoama palvelu olisi teknisesti mahdollinen
- Kaikkia näitä kerättyjä tietoja joita ei tässä yksilöidä, käytetään ainoastaan palvelun toimittamiseen käyttäjälle.

Kaikki kerätty tieto saadaan joko suoraan käyttäjiltä itseltään, tai syntyy käyttäjien toiminnan seurauksena.
Tietoa kerätään ainoastaan palvelun mahdollistamiseksi, ja vain niissä määrin kuin se palvelun sujuvan toimittamisen kannalta on tarpeen.

Tietojen säilytys ja luovuttaminen:

Apachefoorumi ei säännönmukaisesti luovuta tietoja rekisteristä. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisvaatimuksesta.
Tietokanta itsessään sijaitsee EU:n ulkopuolisella palvelimella, Yhdysvalloissa sijaitsevassa palvelinsalissa.

Rekisteri sijaitsee kokonaisuudessaan yhdessä tietokannassa, ja tietokantaan pääsy on suojattu sähköisillä tunnistusmenetelmillä.

Käyttäjätietoja säilytetään niin kauan kuin käyttäjän jäsenyys sivulla on voimassa, tai kunnes kaikki käyttäjän luoma sisältö on poistettu sivustolta käyttäjän tai ylläpidon toimesta, kumpi tahansa ajankohta on myöhempänä. Palvelun luonteen johdosta kaikkia tietoja ei voida poistaa aikaisemmin.

Tarkastus ja korjausoikeus:

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa ja korjata itsestään tallennetut tiedot koska tahansa, ilmaiseksi,
kirjautumalla palveluun osoitteessa http://www.apachefoorumi.net/ ja vierailemalla omalla profiilisivullaan.

Käyttäjällä on oikeus vaatia tarpeettomien tietojensa poistamista palvelusta, poistamalla ne itse profiilistaan,
tai laajemmin poistamalla tunnuksensa palvelusta osoitteessa http://www.apachefoorumi.net/

Apachefoorumi varaa kuitenkin oikeuden pidättää tietokannassaan palvelun sujuvan toiminnan ja turvallisuuden kannalta yhä tarpeellisia tietoja kuten käyttäjän kirjoittamat viestit, sekä viestien kirjoittamiseen käytetty käyttäjätunnus ja IP-osoite, ellei käyttäjä erikseen ole yhteydessä ylläpitoon ja pyydä kaikkia tietojaan poistettavaksi. Tässäkin tapauksessa Apachefoorumi varaa oikeuden säilyttää tietoja joita voidaan tarvita laillisen velvoitteen täyttämiseksi, rikoksen selvittämiseksi, tai muusta vastaavasta syystä.

Logit

Palvelin kokoaa monenlaisia automatisoituja logeja toiminnasta sivustoilla. Logeja ei varastoida tarpeettomasti, vaan vanhat logit poistetaan automaationa säännöllisin väliajoin. Logien tarkoitus on helpottaa sivuston ylläpidon työtä virheiden selvittämisessä, tietoturvan ylläpidossa, ja suorityskyvyn parantamisessa.
Logitietoja ei käytetä rutiininomaisesti käyttäjän tunnistamiseen.

CommentsPowered By SMF Articles by CreateAForum.com